ARRIS đã tạo dấu ấn qua hàng loạt các dự án thiết kế xây dựng và tái định vị thương hiệu thành công cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hệ thống sân Golf, F&B.